BENAJA

BENAJA beteken “Jahwe* het gebou”. Daar is verskeie persone in die Ou Testament* met dié naam.

  1. ‑Die seun van Jojada*1 van Kabseël (2 Sam 23:22).
  2. ‑Benaja uit Piraton was een van die dertig helde van Dawid* (2 Sam 23:30).
  3. ‑’n Leier uit die huis van Simeon (1 Kron 4:36).
  4. ‑’n Leviet* wat as sanger aangestel is (1 Kron 15:18).
  5. ‑’n Priester*1 wat aangewys is “om die trompet te blaas voor die ark* van God” (1 Kron 15:24).
  6. ‑Die pa van Jojada wat een van Dawid se raadgewers was (1 Kron 27:34).
  7. ‑’n Voorouer van Jagasiël (2 Kron 20:14).
  8. ‑’n Toesighouer in diens van Hiskia* (2 Kron 31:13).

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar