BEN-HADAD

BEN-HADAD is die naam van twee of drie regeerders van die Aramese* konin­k­ryk. Dit blyk ’n algemene benaming vir die konings van Sirië* te wees (Amos 1:4; Jer 49:27).

  1. ‑Die eerste Ben-Hadad word genoem “seun van Tabrimmon, seun van Gesjon, koning van Aram” (1 Kon 15:18).
  2. ‑Die tweede Ben-Hadad het volgens 1 Kon 20 Samaria beleër en het die oorgawe van die Noordelike Koninkryk geëis om weerstand te bied teen die militêre invalle van Assirië*.
  3. ‑Die derde Ben-Hadad was die seun van Gasael wat voortgegaan het met die on­derdrukking van Israel*4 tydens die rege­ring van Joas* (2 Kron 13:14-19, 25).

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar