BEJAARDESORG

BEJAARDESORG. Die Bybel* plaas ’n hoë premie op ouderdom. Ouderdom word in die Bybel as ’n seën van die Here* gesien en ouer persone as ’n bron van wysheid en insig. Die Christelike kerke* het deur die eeue besondere moeite gedoen om toe te sien dat hulle oues van dae versorg word. Aanvanklik was die uitgebreide gesinsopset op plase en die platteland die plek waar ouer persone versorg is. Selfs met die verstedelikingsproses, wat in Suid-Afrika vroeg in die 20ste eeu begin het, was dit die geval en is ouer mense van alle rasse in of by die woonplek van hulle kinders geak­kom­­modeer.

Die bou van tuistes vir ouer persone het in die 1950’s ’n populêre alternatief vir witmense geword, en die kerke het hierin ’n groot rol gespeel, daartoe in staat gestel deur die gunstige staats-verblyf-subsidië­ring en lae rentekoerse. Dit het daartoe gelei dat honderde tuistes vir bejaardes gebou is. Verder het dienssentrums vir ouer persone ook ’n gewilde manier geword om hulle sosiaal en maatskaplik te versorg.

Met die aanbreek van die nuwe staat­kundige bedeling in Suid-Afrika (1994), was inrigtingsorg nie meer ’n prioriteit in die gemeenskapsontwikkelingsbenadering van die Witskrif vir Welsyn nie. Geen nuwe fondse was beskikbaar vir verdere inrig­tingsontwikkeling nie, en gaandeweg het die staatsfinansiering vir tuistes vir be­jaardes drasties gedaal. Die klem het geval op die verswakte armstes van die armes wat vir opname gekwalifiseer het. Ekonomies-verswakte ouer persone kon wel nog opgeneem word, maar dan teen volle eenheids­koste.

In die tweede dekade van die 21ste eeu is daar ’n versorgingskrisis vir verswakte ouer persone in Suid-Afrika. Die kerk probeer op plaaslike vlak help deur saam met ander hulpaksies ouer mense met tuisversorging so lank as moontlik in staat te stel om in hulle eie huise te kan bly woon – selfs al raak hulle verswak. Aftree-oorde raak in wit geledere ’n al hoe gewilder opsie en mense maak vroegtydig voorsiening vir hulle oudag deur eiendom in aftree-oorde te bekom en daar te gaan woon, selfs al het hulle nog nie die spesiale sorg wat in sulke oorde beskikbaar is, nodig nie. By baie bruin- en swartmense, in mindere mate by witmense, is dit nog steeds die gebruik dat die grootouers as deel van die uitgebreide familie gehuisves word. Ook as hulle verswak, word hulle geakkommodeer.

Tuistes vir bejaardes sal egter steeds ’n plek in die totale prentjie van bejaardesorg moet inneem – en in staat gestel word om voort te kan bestaan. Mediese versorging bring mee dat mense al hoe ouer word, en die aanvraag na versorging onder al die bevolkingsgroepe in Suid-Afrika, gaan al hoe groter word. Die kerk het steeds in hier­die verband ’n groot verantwoordelik­heid.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar