BEHAVIORISME

BEHAVIORISME is ’n metode of bewe­ging van empiriese sielkundige navorsing wat sielkunde* beperk tot die studie van objektief waarneembare, verkieslik meetbare, gedrag. Hiervan word alle verwysing na die gees of die bewussyn uitgesluit en die verbande tussen omgewingstimuli en die gedragsresponse daarop word ondersoek. Hiermee word probeer om te bepaal hoe indiwidue by die omgewing aanpas of gekondisioneer word om in bepaalde omstandighede op te tree. Die aanleer van gedragsneigings en gedragspatrone, en die gepaardgaande motiverings van gedrag, staan in die sentrum van die beha­vioristiese navorsing. Behaviorisme neig om ’n materialistiese verklaring van menslike gedrag aan te bied.

Vir verdere lees: JB Watson 1925. Beha­viourism. Londen: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar