BAVINCK, HERMAN

BAVINCK, HERMAN (1854–1921), was, naas sy tyd- en geesgenoot Abraham Kuyper*, die invloedrykste dogmatikus (Kyk by: Dogmatiek)  in die kringe van die Calvinistiese* réveil* in Nederland rondom die oorgang van die 19de na die 20ste eeu. Hoewel hy uit die behoudende afgeskeide Gereformeerde Kerken gekom het, het hy sy studie onder die moderne teoloog JH Scholten in Leiden voltooi. Nadat hy aan die Teologiese Skool in Kampen gedoseer het, het hy aan die Vrije Universiteit* in Amsterdam professor geword. In 1911 verskyn sy klassieke vierdelige standaardwerk, Gereformeerde Dogmatiek.

Kenmerkend van Bavinck se dogmatiek is sy gehegtheid aan die gereformeerde* belydenisskrifte* sonder om ’n breë ekumeniese* perspektief prys te gee. Hy gebruik ’n historiese metode waarvolgens hy die ontwikkelingsgang van elke leerstuk na­gaan, voordat hy ’n selfstandige keuse in die lig van die Skrif* maak. Hy was ’n kenner en bestryder van die 19de-eeuse mo­derne teologie*.

Bavinck het ’n groot invloed in Suid-Afrika, by name in die NG Kerk*, gehad. Prof BB Keet* het onder hom gepromoveer en dekades lank Bavinck se dogmatiek aan die Stellenbosse Kweekskool aan letterlik honderde voornemende predikante gedo­seer.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar