BASILIUS DIE GROTE

BASILIUS DIE GROTE (circa 329–379) is saam met Atanasius* een van die leiers van die kerk in die 4de eeu. Hy was die “leier” van die sogenaamde drie Kappadosiërs – hy en sy vriend, Gregorius van Nazianus*, en sy broer Gregorius van Nyssa*. Hy was biskop* van Sesarea. In sy soeke na geestelike volwassenheid en volmaaktheid is hy bekoor deur die asketiese klooster*lewe en hy staan ook bekend as die vader van die Oosterse monastisisme*. Hy was ’n teenstander van die Arianisme*.

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar