BARR, JAMES

BARR, JAMES (1924–2006) studeer aan die universiteite van Edinburgh, Manches­ter en Oxford en spesialiseer in die Ou Tes­ta­ment*. Tot met sy aftrede in 1998 doseer hy in die Verenigde Koninkryk (Edinburg, Manchester en Oxford) en in die VSA (Princeton en Vanderbilt). Dertien boeke en talryke akademiese artikels het uit sy pen verskyn.

Een van Barr se invloedrykste boeke was The Semantics of Biblical Language (1961). In hierdie boek behandel hy die taalkundige en teologiese probleme as ’n mens ’n teologiese tradisie van een taalomgewing na ’n ander oorplaas. Hy kritiseer daarin onder andere die aanvaarde siening van die tyd dat daar ’n basiese verskil was tussen die Hebreeuse* en Griekse* denkwyses in die antieke tyd. Hy brei sy kritiek verder uit teen oormatige etimologisering* in teologiese interpretasie. Volgens Barr moet teologiese interpretasies nie gebaseer wees op enkelwoorde (en hulle geskiedenisse) nie, maar op sinne en groter taalkonstruksies.

Hy het ook in meer as een publikasie aandag gegee aan die verskynsel van fun­damentalisme* in Bybelinter­pre­ta­sie: Fundamentalism (1977) en Beyond Fundamentalism (1984). Hierin fokus hy op die kwessie van Skrifgesag*. Hy ondersoek die uitgangspunte van fundamentalisme, en kom tot die gevolgtrekking dat dit nie slegs ’n bepaalde houding jeens die Skrif is nie, maar dat dit ’n spesifieke soort godsdiens en ideologie* is met sy eie historiese wortels en beginsels.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar