BARJONA

BARJONA. “Bar” (Kyk by: Bartolomeus) bete­ken in Aramees* “seun” (soos “ben” in Hebreeus*). “Barjona” (Matt 16:17) beteken dus “seun van Jona” (duif), wat ook assosiasies aan die profeet* Jona* na vore roep. Maar in Joh 1:42 en 21:15 word Simon* die “seun van Johannes” genoem. “Jona” kan in Matt 16:17 ’n verkorte vorm van “Johannes”* (Joh 1:42) wees, of dit is dalk ’n doelbewuste toespeling op die profeet Jona wat nie na die heidene wou gaan nie. Indien “Barjona” wel ’n verkorte vorm van “Bar-Johannes” is, onderstreep die naam “Simon Barjona” in Matt 16:18 die besondere betekenis van die nuwe naam “Petrus*”.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar