BARAK

BARAK is die Israelitiese* militêre leier wat deur die profetes Debora* beveel is om teen Sisera*, die hoof van die Kanaänitiese koning, Jabin, se leër te baklei. Hy het geweier om te gaan as Debora hom nie sou vergesel nie. Bekend is die woorde van Debora dat die eer vir die oorwinning nie aan Barak sou behoort nie, maar aan ’n vrou (Rig 4:1-24).                             GR Kotzé

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar