BAPTISME

BAPTISME is afgelei van ’n Griekse woord wat “doop” of “dompel” beteken. Baptiste is gekant teen die kinderdoop en staan die onderdompelingsdoop van volwassenes voor. Die oortuiging leef dat die kinderdoop medeverantwoordelik is vir die verval van die kerk* deurdat ieder en elk daardeur in kerklike geledere opgeneem word sonder dat seker gemaak (kan) word dat diesulkes werklik persoonlik (sal) glo. Alleen deur die volwassedoop kan die gemeente* “heilig” gehou word, word gemeen. Die oorsprong van die Baptisme is onseker. Daar bestaan wel ’n verwantskap met die Anabaptisme*. Die Baptiste benadruk plaaslike kerkregering, en verset hulle teen formalisme. Gemeentes is outonoom en daar is nie ’n gemeenskaplike konfessie (belydenisskrif) nie. Hulle aanvaar uitsluitend die Bybel* as die geopenbare waarheid van God, sy onfeilbare Woord. Daar is ’n neiging om fundamentalisties* oor die Skrif* te dink.

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar