ASTARTE

ASTARTE is die naam van ’n godin wat in ál die kulture van die Ou Nabye Ooste voorkom. Sy is geassosieer met aspekte soos vrugbaarheid, seksualiteit en oorlog. In die Ou Testament* kom die naam nege keer voor. In Rig 2:13 word die afvalligheid van die voor-koningskaptydperk opgesom met die volgende woorde: “Hulle het opgehou om die Here te dien en hulle het die Baäls* en die Astartes gedien.” Die “Astartes” vewys hier na ’n klas van godinne. In 1 Kon 11:5, 33 is “Astarte” die eienaam van ’n godin: “Astarte, die koningin van die Sidoniërs” (Kyk by: Sidon). Salomo* voer haar in om sy vroue tevrede te stel. In die oë van die Bybelskrywers was sy verfoeilik (Kon 23:13). (Kyk ook: Anat.)

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar