ASPENAS

ASPENAS was die hoofpaleisbeampte aan die hof van die Babiloniese koning, Nebukadnesar* (Dan 1:3). Met die Babiloniese ballingskap*2 moes hy Israelitiese* jongmans uit die koninklike geslag en die geslagte van vername mense kies om onderrig te word in die Galdeërs* se skrif en taal en om in die paleis van Nebukadnesar diens te doen. Onder hierdie jongmans was Daniël* (Beltsasar), Gananja* (Sadrag), Misael (Mesag), en Asarja* (Abednego*).

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar