ASKETISME

ASKETISME verwys na ’n lewenshouding van tydelike of meer permanente onttrekking aan die gewone loop van die lewe, veral aan die aspek van sinlike genot. Hoewel askese vir sommige wêreldmyding impliseer, beteken ’n konstruktiewe beskouing van askese eerder ’n vorm van onttrekking van die wêreld met die oog op die welsyn van die wêreld. Die ryk tradisie van die Christelike kloosterlewe (Kyk by: Klooster) wat gepaardgaan met gebed, meditasie* en geestelike dissipline, is ’n voorbeeld van askese wat die welsyn van die wêreld dien. Ons vind moderne vorme van askese by gelowiges wat vir ’n tyd na gemeenskappe soos Taizé* en Iona gaan vir geestelike retraites*.

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar