ASENAT

ASENAT was die dogter van Potifera*, die priester van On in Egipte*. Die farao* het haar aan Josef*1, seun van Jakob*, as vrou gegee (Gen 41:45). Sy was die ma van Josef se twee seuns, Efraim* en Manasse* (Gen 41:50-52). ’n Griekse werk uit die later Joodse tradisie, Josef en Asenat, het geworstel met die vraag hoe Josef met ’n heidense vrou kon getrou het.

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar