ASARJA

ASARJA is die naam van verskeie persone in die Ou Testament*.

  1. Die koning van Juda*4 (785–733 vC; 2 Kon 15:1-7; ook Ussia*1 in 2 Kron 26 genoem).
  2. Een van die seuns van koning Josafat* (2 Kron 21:2).
  3. ’n Profeet wat vir koning Asa* gemaan het om God te bly soek (2 Kron 15:1).
  4. Die hoëpriester* en hoofamptenaar tydens die regering van Salomo* (1 Kon 4:2).
  5. Die oorspronklike naam van Daniël* se vriend, Abednego* (Dan 1:6-7).

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar