ARABIERE

ARABIERE. Die term “Arabiere” word min in die Bybel* gebruik. Stamme soos die Sabeërs, Maoniete, Nabateërs, Ismaeliete (Kyk by: Ismael) en selfs die Midianiete (Kyk by: Midian) en Amalekiete (Kyk by: Amalek) kan as Arabies beskou word. Ná die koms van Islam* in die 6de eeu nC is die Arabiese stamme verenig en het die Arabiese kultuur tydens die Europese Middeleeue groot hoogtes bereik. Feitlik al die volke van die Midde-Ooste het óf kort voor óf na die koms van Islam met die Arabiese volk en kultuur versmelt.

Die meeste hedendaagse Arabiere en waarskynlik die meeste van dié waarvan in die Bybel gelees word, is Noord-Arabiere en stam van Ismael af (Gen 25:12-18). Suid-Arabiere beskou Kagtan as hulle stamvader, wat moontlik dieselfde is as Joktan, wat in Gen 10:25 genoem word. (Kyk ook: Arabies.)

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar