APOLLOS

APOLLOS is in Aleksandrië* gebore, was goed onderlê in die Ou Testament*, met ’n kragtige bediening in Efese* en Korinte* (Hand 18:24-28). Sy Skrifkennis het hy waarskynlik reeds in Aleksandrië opgedoen, terwyl sy kennis van Jesus* moontlik uit kontak met volgelinge van Johannes die Doper* of met Palestynse Christene* gekom het. Hy het ’n rondreisende evangelieprediker geword en uiteindelik in Efese beland. Hier het Priscilla* en Akwila*, die Joods-Christelike egpaar uit Rome*, hom in die sinagoge* hoor preek, en hulle het hom verder onderrig (moontlik oor die Heilige Gees*), omdat hy nog net die doop van Johannes geken het. Hy het sy bediening in Korinte voortgesit, waar hy ’n kragtige apologeet vir die evangelie* teen die Jode* geword het. Sy bediening was so suksesvol dat groepvorming rondom hom ontstaan het (1 Kor 3:4-6). Daar is egter geen aanduiding dat Apollos dit aangestig het of dat enige spanning tussen hom en Paulus* bestaan het nie.

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar