APOLLIS, NICHOLAS ABRAHAM (NICK)

APOLLIS, NICHOLAS ABRAHAM (NICK) (1933–2008) het op Genadendal* gematrikuleer en studeer vir sy Hoër Onderwysdiploma aan die Bridgestone-kollege in Oudtshoorn. Hy gee onderwys op Ceres, Retreat en Porterville.

Op 25-jarige ouderdom gaan bekwaam hy hom as predikant by die teologiese skool van die NG Sendingkerk* op Wellington, met geld wat hy van ’n plaasboer gekry het. Ná sy studie word hy twee jaar lank reisende sekretaris van die Christenstudentevereniging* (CSV), en bedien daarna agtereenvolgens Steinkopf, Ebenhaeser (Olifantsrivier), Mosselbaai en Worcester-Oos.

In 1978 word hy aktuarius* van die sinode* van die NG Sendingkerk*, en in 1986 moderator* – ’n amp wat hy twee termyne lank beklee, tot met die stigting van die Verenigende Gereformeerde Kerk* in Suid-Afrika toe hy die eerste moderator van die algemene sinode van die nuwe kerk geword het. Onder sy voorsitterskap het die NG Sendingkerk in 1986 die Belydenis van Belhar* aanvaar, en in 1994 met ’n deel van die NG Kerk in Afrika* herenig.

Apollis het konsekwent pogings binne die NG Kerkfamilie* om iets minder as volwaardige kerkhereniging te laat plaasvind, teengestaan. Hy was ook wantrouig oor die NG Kerk se bedoelings, en was tydens die Rustenburgse Kerkeberaad* onwillig om die berou wat prof Willie Jonker* en die NG Kerk-afvaardiging oor apartheid* uitgespreek het, sonder meer te aanvaar. Ná sy aftrede word hy tog ’n lidmaat van die NG Kerk en was selfs na ’n sitting van die Wes-en-Suid-Kaapse Sinode afgevaardig.

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar