ANTROPOMORFISME

ANTROPOMORFISME beskryf God in menslike terme sodat ons God met ons beperkte vermoë beter kan begryp. Hoewel God onsienlik, onsterflik en sonder ’n menslike liggaam is, verwys die Bybel* na God as Iemand wat loop, praat, lag, hoor en ’n hart het. Alhoewel God sonder geslag is, word na God in manlike sowel as vroulike terme verwys. Die gevaar bestaan dat antropomorfismes letterlik in plaas van metafories verstaan kan word. Aan die ander kant kan ’n afwysing daarvan tot skeptisisme en agnostisisme* aanleiding gee. Alhoewel die Bybel vol antropomorfismes is, erken dit self die beperkings daarvan (Jes 40:18).

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar