ANSELMUS

 ANSELMUS(1033–1109) is een van die prominente teoloë uit die Middeleeuse kerkgeskiedenis* en hy het groot invloed uitgeoefen op die ontwikkeling van die Katolieke* teologie*. In die tyd tussen Augustinus* en Tomas van Aquino* was hy waarskynlik die grootste teoloog. Hy was van geboorte ’n Italianer en uiteindelik van 1093 af die aartsbiskop* van Kantelberg* in Engeland. Die uitgangspunt van sy teologie was sy geloof* met die oog daarop om te verstaan. Op hierdie manier het hy teologie tot wetenskap gemaak, en daarom was hy ook die grondlegger van die skolastiek*. Een van die bekendste werke uit sy pen is Cur Deus Homo, oftewel waarom God mens geword het. Dit is in 1098 gepubliseer.

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar