AMRAM

AMRAM is die naam van twee persone in die Ou Testament*:

1. Die seun van Kehat*, ’n Leviet* en pa van Aäron*, Moses* en Mirjam* (Eks 6:15-19).

2. Die seun van Bani en een van die ballinge wat met ’n vreemde vrou getroud was. Met hulle terugkeer na Jerusalem*, het hierdie mans van hulle vrouens geskei en hulle saam met hulle kinders weggestuur (Esra 10:34).

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar