AMMON

AMMON was die gebied oos van die Jordaan*, rondom die Jabbok*, wat aan die Ammoniete* behoort het. Die Israeliete was die Ammoniete vyandiggesind: Geen Ammoniet (of Moabiet*) mag ’n lid van Israel* geword het nie (Deut 23:3). Gevolglik het die twee nasies dikwels slaags geraak. Ammonitiese nederlae teen Israel sluit die oorwinnings deur Jefta* (Rig 10:6–11:40), Saul* (1 Sam 11) en Dawid* (2 Sam 12:26-31) in. (Kyk ook: Ammonities.)

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar