AMMINADAB

AMMINADAB. Drie persone met dié naam is bekend:

1. ’n Nasaat van Juda*1 en pa van Eliseba, die vrou van Aäron* (Eks 6:22). Hy is eweneens ’n voorvader van Dawid* en word as sodanig in die geslagsregister van Jesus* (Matt 1:4) genoem.

2. ’n Seun van Kehat en pa van Korag* uit die stam Levi* (1 Kron 6:16-22).

3. ’n Nasaat van Kehat wat onder die Leviete* was wat die verbondsark* na Jerusalem* gebring het (1 Kron 15).

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar