ALTRUÏSME

ALTRUÏSME is afgelei van die Latynse woord alter wat “die ander” beteken en dui gedrag “ter wille van die belange van ander” aan. Die Franse filosoof Auguste Comte het in sy Cours de philosophie positive (1830–1842) die term gemunt en sedert die 1850’s het dit in die Engelse werke van CS Lewis* en H Spencer bekend geword. Alhoewel die term en die teenoorgestelde term egoïsme aanvanklik net in wetenskaplike taalgebruik voorgekom het, het dit gou deel van die alledaagse taalgebruik geword. Mettertyd het ’n debat ontstaan oor die vraag of “ware altruïsme” moontlik was. Die vraag is of die motivering tot die omsien na die ander alleen spruit uit die belang van die ander en of dit nie maar uit verskuilde selfbelang gemotiveer word nie.

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar