ALPHA-KURSUS

ALPHA-KURSUS is ’n nie-konfronterende, praktiese inleiding tot die Christelike* geloof* wat oor tien of twaalf weke strek en meestal rondom etes aangebied word. Dit kan veral moderne* en postmoderne* mense help om die relevansie van die evangelie* te verstaan en te ervaar. Die kursus is in die Holy Trinity Brompton, ’n Anglikaanse* kerk in Londen, ontwikkel, en het mettertyd aanklank by baie kerke en geloofsgroepe dwarsoor die wêreld gevind. Teen 2014 is 66 000 Alpha-kursusse in 112 tale aangebied en 24 miljoen mense het die kursus al deurloop. Dit wil mense help om ’n spiritualiteit* te ontwikkel waar logiese denke en ervaring gekombineer word. Die kursus is hoofsaaklik ontwerp vir mense wat nie kerk toe gaan nie, en vir nuwe Christene*. Daar word klem gelê op die rol van die institusionele kerk* en die kerk/gemeente* word beskou as die plek waar opvolgwerk gedoen moet word.

Vir verdere lees: www.htb.org.uk/ai_media/41

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar