ALBERTYN, PIETER KUYPERS

ALBERTYN, PIETER KUYPERS (1872–1946), seun van ds JR Albertyn, word op 14 Desember 1899 as NG predikant op Darling georden. Hy word in 1929 aangestel as die eerste Algemene Sondagskoolsekretaris van die NG Kerk* in Bloemfontein. In 1934 publiseer hy Die Sondagskool, ’n handleiding waarin al die werksaamhede daarvan uiteengesit word. ’n Boekdepot vir Sondagskole word geopen, terwyl Albertyn ook ’n studiegids vir Bybelse geskiedenis saamstel.

Vir verdere lees: DW Kruger 1977. Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek, deel 3. Pretoria: RGN. 1947. Die Kerkbode 15 Mei 1946.

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar