AKKULTURASIE

AKKULTURASIE is die oorname van kultuur*. Die term is in 1883 deur die Amerikaanse antropoloog JW Powell geskep. Dit verwys gewoonlik na die oorname van elemente van ’n vreemde kultuur tydens interkulturele kontak, maar word soms gebruik om ’n kind se oorname van sy eie kultuur te beskryf (soms enkulturasie of sosialisasie genoem). Alhoewel akkulturasie altyd in ’n mate plaasgevind het, vind dit vandag as gevolg van globalisering* al hoe meer plaas en word dit al hoe meer kompleks. Die kind van immigrante kan beide sy ouers se kultuur en die kultuur van die nuwe land as tegelykertyd ’n “vreemde” en ’n “eie” kultuur ervaar. Akkulturasie kan vrywillig of onder dwang gebeur. Beide kulture kan verander, of slegs een kan noemenswaardig verander. Die kultuur wat elemente van ’n ander kultuur oorneem, kan probeer om daardie elemente in die eie kultuur te integreer en so die verandering te minimaliseer of te neutraliseer. As dit met die godsdiens* gebeur, noem ons dit sinkretisme*. Gewoonlik verander ’n kultuur makliker en vinniger wat die meer oppervlakkige aspekte betref: wat mense eet of aantrek, of watter vervoer hulle gebruik. Die meer fundamentele aspekte, soos die lewens- en wêreldbeskouing of die waardes*, verander stadiger. Daar is dikwels verset teen die kultuurverandering, en pogings word aangewend om dit ongedaan te maak en die tradisionele kultuur te herstel. Aspekte van ’n kultuur kan vir eeue dormant wees, en dan in bepaalde omstandighede weer herleef. Akkulturasie vind, met ander woorde, nie reglynig of eenvoudig plaas nie. (Kyk ook: Kommunikasie en sending.)

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar