AKAN

AKAN, seun van Karmi, seun van Sabdi, seun van Serag uit die stam Juda*2, het deelgeneem aan die slag van Jerigo* en het vir homself dinge uitgehou wat eintlik onder die banvloek* moes val (Jos 7). Vir hierdie oortreding is Israel*2 gestraf deur ’n terugslag by Ai* en Akan is as skuldige aangewys toe die lot op hom geval het (Jos 7:16-18). Hy en sy hele familie en al sy besittings is uiteindelik met klippe doodgegooi en verbrand (Jos 7:25-26).

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar