AHASIA

AHASIA beteken “Jahwe* het vasgegryp”. Daar was twee Ou-Testamentiese* konings met dieselfde naam:

1. Die seun en opvolger van Agab* as koning van Israel*4. Sy ma was Isebel*. Hy het twee jaar regeer (852–851 vC) en het as gevolg van sy afvalligheid in sy paleis in Samaria* gesterf (2 Kon 1:2-17).

2. Die seun en opvolger van Joram as koning van Juda*4 (843– 822 vC; 2 Kon 8:25). Hy is deur Atalia*, sy ma, negatief beïnvloed. Hy word doodgemaak in opdrag van Jehu*1, seun van Josafat*4 (2 Kon 9:14-28).

A Daniels

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar