AGNOSTISISME

AGNOSTISISME is as term die eerste deur Thomas Henry Huxley gebruik om te dien as ’n vertrekpunt vir die bestudering van godsdienste. Dit kom van Grieks* af: a beteken “sonder” en gnosis* “kennis”. Dit beteken dat die persoon wat godsdiens bestudeer, dit benader met die uitgangspunt dat daar geen wetenskaplike bewyse is vir, of kennis is van, die bestaan van God of gode nie. Kennis en geloof* is nie op dieselfde vlak nie. ’n Agnostikus kan glo dat wetenskaplike kennis die enigste ware kennis is, en dat daar geen God of gode bestaan nie. So ’n agnostikus is dan uiteindelik ’n ateïs* – iemand wat glo daar is geen God nie. ’n Agnostikus kan ook ’n deïs* wees wat wel glo dat daar ’n God is, maar dat geen kennis van God moontlik is nie – ook nie geloofskennis nie.

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar