AGIKAM

AGIKAM, die seun van Safan* en pa van Gedalja*, die man wat deur koning Nebukadnesar* van Babel* in bevel van Juda*4 geplaas is met die aanvang van die ballingskap*2 (Jer 40:5–41:3). Agikam was een van die afgevaardigdes wat deur koning Josia* na die profetes Gulda* gestuur is om haar te raadpleeg oor die wetboek wat in die tempel* gevind is (2 Kon 22:12-14).

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar