AGIËSER

AGIËSER is die naam van twee persone in die Ou Testament*:

  1. Die seun van Ammi-Saddai en leier van die stam Dan*. Hy was een van die mans wat vir Moses* en Aäron* moes bystaan met ’n sensusopname (Num 1:12; 2:25).
  2. Die leier onder Dawid* se groep dapper mans wat by hom aangesluit het in Siklag* terwyl hy vir Saul* gevlug het (1 Kron 12:1-3).

 

^^^1

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar