AGIA

AGIA was die dogter van Barsillai, die Gileadiet wat vir Dawid* gesorg het tydens sy verblyf in Maganajim toe hy vir Absalom* gevlug het (2 Sam 17:24-29 en 19:31-40). Agia se seuns het met hulle terugkeer uit ballingskap2* aanspraak gemaak op priesterskap, maar omdat hulle priesterlike herkoms nie bevestig kon word nie, is hulle verbied om in daardie hoedanigheid diens te doen (1 Esdras 5:38).

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar