AGAS

AGAS beteken “hy het vasgegryp”. Hy was die twaalfde koning van Juda*4 en seun van Jotam*2. Die Bybelse* vertelling van sy heerskappy is opgeteken in 2 Kon 16, 2 Kron 28 en Jes 7. Hy het 16 jaar in Jerusalem* regeer (743–727 vC) en was 20 jaar oud toe hy koning geword het. Hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here*. Agas is polities bedreig deur Peka* van Israel*4 en Resin* van Aram* om hulle koalisie teen Assirië* te steun. Agas kies egter Assirië se kant. Jesaja* adviseer hom hierteen. Hy sterf en word in Jerusalem begrawe.

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar