AFRIKAANSES

AFRIKAANSES is ’n term wat soms gebruik word vir persone wat hulle in die wydste sin met Afrikaans* vereenselwig (vgl HAT, 2005). Dit geld met ander woorde almal – wit, bruin, swart – wat Afrikaanssprekend is. Hierdie term is ingevoer omdat sommige Afrikaanssprekendes die term “Afrikaner”* as politiek te gelade beskou en hulle nie daarmee wil vereenselwig nie. “Afrikaanse(s)” is vir hulle meer neutraal.

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar