AFRIKAANSE PROTESTANTSE KERK (APK / AP KERK)

AFRIKAANSE PROTESTANTSE KERK (APK / AP KERK) is op 27 Junie 1987 gestig, hoofsaaklik deur lidmate wat hulle nie langer kon vereenselwig met die veranderde koers van die NG Kerk* nie. Tydens die NG Kerk se Algemene Sinode van 1986 is ’n beleidstuk, Kerk en samelewing, aanvaar waarin prinsipieel afskeid geneem is van afsonderlike kerkformasies vir die verskillende volks- en kultuurgroepe. Eenheid is in dié kerk voortaan belangriker geag as verskeidenheid. Ontevrede lidmate het in hierdie wending ’n toegif aan die nuwe politieke eise in die land gesien. Suid-Afrika was in daardie stadium voorberei vir ’n liberale inklusiewe demokrasie wat op ’n gelyke grondslag gemeenskaplike politieke beslissingsreg aan elke indiwidu sou gee, ongeag uiteenlopende kulture.

Die nuwe wending is, na die oortuiging van die beswaardes, ook aangevuur deur die standpunte van die Wêreldraad van Kerke* en sy meewerkende organisasies wat afsonderlike kerkformasies onder die verskillende kultuurgroepe afgewys het.

Lidmate van die AP Kerk is oortuig van die gereformeerde* beskouing dat die eenheid van die kerk in Christus* oor alle tye en kultuurgrense heen ’n gegewe is, maar dat dié kerk in die histories-kulturele diversiteit van die tyd gestalte kry in ooreenstemmend afsonderlike kerkformasies. Die kerk as tydelike gestalte kan nie van kultuur* losgemaak word nie. Sy taalkommunikasie, aanbidding- en bestuurstyl, en gemeenskaplike historiese karakter, getuig daarvan dat hy in ’n bepaalde kultuur ingebed is.

Die AP Kerk, ’n gereformeerde kerk, het die Bybel* en die drie Formuliere van Eenheid* tot belydenisgrondslag, met die Dordtse Kerkorde* as basis van kerkregering. Kragtens bg oortuiging wil hy in die midde van die Afrikaners* as kulturele groepering sy kerklike roeping vervul. Die kerk het in 2014 nagenoeg 35 000 belydende lidmate en 10 000 dooplidmate gehad.

Vir verdere lees: MC Adendorff, WM Grové, A Britz (red) 1997. God laat groei: Feesbundel ter herdenking van die tienjarige bestaan van die Afrikaanse Protestantse Kerk. 1987–1997. Pretoria: Lig in duisternis-uitgewers.

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar