ADONIS, JOHANNES CORNELIUS (HANNES)

ADONIS, JOHANNES CORNELIUS (HANNES) (1942–) het sy skoolopleiding op Wellington voltooi, waarna hy van 1962 tot 1966 aan die Teologiese Skool van die NG Sendingkerk* studeer het. In 1974 verwerf hy ’n BTh aan Unisa en promoveer in 1982 aan die Vrije Universiteit* van Amsterdam in die kerkgeskiedenis*. Van 1967 tot 1976 en weer van 1982 tot 1986 was hy predikant* in die NG Sendingkerk. In 1987 word hy professor in kerkgeskiedenis en kerkreg* aan die Universiteit van Wes-Kaapland. Met die verskuiwing van die predikantsopleiding van die Verenigende Gereformeerde Kerk* (voorheen die NG Sendingkerk) in 2000 na Stellenbosch, word hy professor in dieselfde vakrigting aan die Teologiese Fakulteit op Stellenbosch. Adonis het sy stem laat hoor oor aktuele sake soos die verhoudings binne die NG Kerkfamilie*, kerkeenheid en die geskiedenis van die Belydenis van Belhar*. Hy het uit die perspektief van die VGK ’n noodsaaklike bydrae tot ons verstaan van die kerkgeskiedenis gelewer. Sy professorale intreerede op Stellenbosch het gegaan oor Kerkgeskiedskrywing in Suid-Afrika: ’n kritiese evaluering.

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar