ADONI-SEDEK

ADONI-SEDEK was ’n Amoritiese (Kyk by: Amoriete) koning van Jerusalem* wat ’n koalisie gesluit het met die vier Amoritiese konings van Hebron*, Jarmut, Lakis* en Eglon*2 teen die Gibeoniete (Kyk by: Gibeon). Dit volg op die verdrag wat die Gibeoniete met Josua* en die Israel*iete gesluit het (Jos 10:1-27). Daar is twee moontlike betekenisse vir die naam: “my heer is regverdig” of “my heer is Sedek”, verwysende na ’n vermeende Kanaänitiese godheid.

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar