ADALJA

ADALJA is een van die tien seuns van Haman* die Agagiet en vyand van die Jode* wat deur die Jode doodgemaak is (Ester 9:8). Dit volg op ’n proklamasie deur koning Ahasveros* van Persië* wat aan die Jode toestemming gegee het om hulleself te verdedig teen die volke wat deur Haman aangehits is om hulle uit te roei (Ester 3:9-15 en 9:1-19).

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar