ABINADAB

ABINADAB beteken “my pa is ruimhartig”. Daar is drie verskillende verwysings na persone met hierdie naam:

1. ’n Inwoner van Kirjat-Jearim* in wie se huis die ark*2 van die verbond 20 jaar gestaan het (1 Sam 7:1-2).

2. ’n Seun van Isai* toe Samuel* vir Dawid* as koning gesalf het (1 Sam 7:8).

3. ’n Seun van Saul* (1 Sam 31:1-2).

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar