ABIGAIL

ABIGAIL beteken “my pa se blydskap”. Twee vroue het hierdie naam gehad:

1. Die vrou van Nabal* in Moan, wat sy boerdery in Karmel* gehad het (1 Sam 25). Abigail het ’n goeie verstand gehad en was ’n mooi vrou. Ná Nabal se dood het sy die vrou van Dawid* geword.

2. ’n Suster van Dawid (1 Kron 2:16-17).

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar