ABEDNEGO

ABEDNEGO is die hofnaam van Asarja* (“Jahwe* het gehelp”), een van Daniël* se vriende, wat Nebukadnesar se hoofpaleisbeampte, Aspenas*, volgens destydse gebruik (vgl Gen 41:45) aan hom gegee het (Dan 1:7). Die naam beteken “dienaar van (die god) Nabu”. Die hofname van hierdie karakters word eers teen die einde van Dan 2 en in Dan 3 gebruik. Hulle tree altyd as groep op en word nie weer in Dan 4–12 genoem nie.

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar