1 EN 2 PETRUS (BYBELBOEKE)

1 EN 2 PETRUS (BYBELBOEKE). Hierdie twee briewe* is deel van die groep “algemene sendbriewe” in die Nuwe Testa­ment*. Volgens die aanhef en slot is die twee Petrusbriewe tipiese antieke briewe. 2 Petrus (saam met Judas*) vertoon egter sterk kenmerke van ’n preek. Daar was vroeg reeds groot onsekerheid of dié briewe deel van die Christelike Bybel* moet wees of nie. Teen die vierde eeu is beide egter as gesagvolle geskrifte aanvaar. Daar is ’n noue verwantskap tussen 2 Petrus (veral hoofstuk 2) en die Judasbrief. Na alle waarskynlikheid het die een skrywer van die ander se werk gebruik gemaak en daar word gewoonlik aanvaar dat 2 Petrus vir Judas gebruik en daarop uitgebrei het.

1 Petrus

Skrywer: Die getuienis oor die outeur­skap van 1 Petrus is sedert die vroegste tye redelik eenstemmig en oortuigend dat dit geskryf is deur die apostel Petrus*. Maar ’n aantal sake dui moontlik op ’n ander skrywer: 1. Daar is twyfel of ’n Galilese* visserman in hierdie goeie taal en styl sou kon skryf en die Griekse* weergawe van die Ou Testament* sou verkies. 2. Die brief dateer moontlik uit ’n later tydperk as die apostel se lewe weens die omvang van die vervolging (4:12-19) en die blote feit dat Christen-wees (4:16) tot vervolging gelei het. 3. Petrus het waarskynlik nie verbintenisse gehad met die streke wat in 1 Pet 1:1 genoem word nie. 4. Die brief vertoon nie gegewens wat gebaseer is op ’n mondelinge tradisie van die tyd toe Petrus saam met die aardse Jesus* beweeg het nie. 1 Petrus se teologie* weerspieël eerder talryke elemente van Paulus* se briewe in die konteks van Klein-Asië*. 5. Daar is nie verwysings na gebeure tydens die aardse Jesus se leeftyd nie. Klink­klaar-oortuigende bewyse téén die outeur­skap van die apostel Petrus ontbreek egter en baie van bg argumente kan verklaar word deurdat 1 Petrus opgestel is met die hulp van Silas* (Silvanus), ’n Joodse* Chris­ten* met Grieks* as moedertaal (5:12). (“Silas” is die Griekse en “Silvanus” die Latynse weergawe van dieselfde naam.)

Lesers: Volgens die briefaanhef is 1 Petrus gerig aan Griekssprekende Christene (1:14, 18, 20; 2:9-10; 3:6; 4:3-4) in Klein-Asië, in Pontus, Galasië*, Kappadosië, Asië en Bitinië.

Ontstaansplek: Na aanleiding van die verwysing na “Babilon” (5:13), wat ’n simboliese naam vir Rome* was, word aanvaar dat dit in Rome geskryf is.

Datering: Indien die apostel Petrus be­trok­ke was by die skryf van 1 Petrus, moes dit ontstaan het kort voor sy marteldood in 64 nC tydens die vervolgings deur Hero­des*3.

Taal en styl: Hierdie brief is in goeie Grieks geskryf en waarskynlik met Silvanus/Silas (1 Pet 5:12) se hulp opgestel. Dit bevat minstens 35 verwysings uit hoofsaaklik die Septuaginta*.

Boodskap: 1 Petrus se boodskap handel oor die Christelike hoop*. Dit is bedoel om Christene in die noordelike streke te be­moedig in die vervolging en lyding wat hulle moes verduur vanweë hulle Christe­like geloof* (1:2-10). Dit wil voorkom asof hierdie vervolging nie soseer fisiek was nie, maar eerder op sosiale druk en diskriminasie neergekom het. 1 Petrus sê hulle be­hoort in hulle geloof en lewensgedrag te volhard (2:11–3:12; 5:1-11). Hulle moet hulle hoop vind in Jesus se voorbeeld (3:13–4:19).

2 Petrus

Skrywer: Dit is duidelik uit die taal, styl en teologie* van hierdie brief dat dieselfde skrywer wat 1 Petrus geskryf het, nie ook 2 Petrus kon geskryf het nie. Soos Calvyn* later opgemerk het, bestaan daar ’n moontlikheid dat dit dalk deur een van Petrus se dissipels* geskryf is.

Lesers: Daar is geen duidelike aanwysing wie die lesers van 2 Petrus was vir wie die brief in die eerste plek bedoel was nie. Dit is wel aan ’n spesifieke groep Christene gerig (moontlik in Sirië) waarmee die skrywer moontlik al vroeër kontak gehad het (1:16). Hulle was waarskynlik Jode* vanweë die gebruik van die Joodse naam Simeon, sterk ooreenkomste met die Judas*-brief en ook die taal en stylgebruik.

Ontstaansplek: Daar word redelik algemeen aanvaar dat 2 Petrus in Rome* ont­staan het, alhoewel dit moeilik is om te bewys.

Datering: 2 Petrus is moontlik in onge­veer 110 nC geskryf.

Taal en styl: Hier is geen besondere kennis van Grieks of vaardige stylgebruik soos in 1 Petrus te vind nie. Dit bevat ongeveer 11 verwysings na die Ou Testament* asook na Paulus* se briewe (3:15-16).

Boodskap: Die skrywer deel die geskie­denis in drie tydperke in (3:5-13). Hy waar­sku teen dwaalleraars en ’n dwaalleer* wat Joods gekleur is. Dis soortgelyk aan dié waarteen Timoteus* en Titus* waarsku. Chris­­tene word herinner aan hulle geloof en bemoedig om daarin te groei.

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar