LATEGAN, BERNARD CHRISTIAAN

LATEGAN, BERNARD CHRISTIAAN (1938—) promoveer in 1967 in Kampen oor die aardse Jesus* in die prediking van Paulus* en is van 1969 tot 1977 professor in Nuwe Testa­ment* aan die Universiteit van Wes-Kaapland en van 1978 tot 1991 professor in Bybelkunde aan die Universiteit van Stellenbosch. Daarna dien hy as dekaan van die Letterefakulteit voordat hy in 2000 die stigterdirekteur van die Stellenbosse Instituut vir Gevorderde Navor­sing word. Hy is die dryfveer van die her­meneutiek*-subgroep van die Nuwe-Testa­mentiese* Werkgemeenskap van Suid-Afrika. Op internasionale terrein lei hy die herme­neutiek-werkgroepe van die Society of Biblical Literature en die Studiorum Novi Testamenti Societas, en skryf artikels oor “Hermeneutics” en “Reader Response Theory/ Audience Criticism” vir die Anchor Bible Dictionary. Dit word saam met sy “Current issues in the hermeneutical debate” in Neotestamentica 18 (1984) standaardleeswerk vir studente in die Nuwe Testament. By die draaipunt na die nuwe Suid-Afrika in die 1980’s en vroeë 1990’s was Lategan een van die teoloë wat ’n belang­rike rol sou speel in die fasilitering van die oorgangsproses. Met die anderhalwe-eeu-viering van die Teologiese Kweekskool* in 2009, het Lategan ’n eredoktorsgraad van die Universiteit van Stellenbosch ontvang.

Vir verdere lees: Breytenbach, JC, Thom, JC en Punt, J (reds) 2006. The New Testament Interpreted: Essays in Honour of Bernard C Lategan. Leiden-Boston: Brill.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar